Dagmar var skikkeleg ufin med taket på Refsdal kraftstasjon natt til andre juledag 2011. 5 - 6 store grantre datt ned på taket. Det ser ikkje ut til at skadene er så veldig store. I alle fall er vi forsikra. Trea vert ikkje løfta av før til våren når vi har skikkeleg tilkomst med kran. Sjå bilder.