Delprosjekt 1 ferdig

Første delprosjekt omfatta restaurering av tak, murvegger, dør og vindaugo og innvendig tregolv. Dette arbeidet vart avslutta i august 2011. Staks etter vart delprosjekt 2 som omfatta innvendig restaurering starta opp. Sjå diverse foto frå ferdig delprosjekt 1 under.