Bli medlem i Vik Kraftlag og støtt det vidare arbeidet med restaurering av Refsdal kraftstasjon.

Medlemssatsar:

  • Personmedlem: kr 200,-
  • Bedrifts/organisasjonsmedlem: kr 1500,-

Meld deg inn ved å betala medlemsavgift til konto nr 3800.15.38605. Merk betalinga med mobilnummer og epost slik at Vik Kraftlag 2013 kan senda deg informasjon viss det trengst.

Du kan også støtta Vik Kraftlag 2013 ved å gi din 5% andel (grasrotandelen) til laget når du tippar eller spelar lotto. Dette kostar ikkje noko. Snakk med tippekommisjonæren.